Tag

Vekter
Bilde av ordensvakt foran murbygning - Personellsikring As
Selskap Etablert juli 2019 Personellsikring AS ble startet 1.august 2019 med ordensvakttjenester som satsningsområde. Anders Ek ble utnevnt som daglig leder, og med seg på laget fikk han Henning Kristiansen, Kjell Kristiansen og Jørn Indseth. Personellsikring AS Sandstuveien 70 F, 0680 Oslo, Norway post@personellsikring.no Org. nr. 922 955 255
Read More