Ny Kunde – Sir James Pub

Personellsikring har i dag inngått avtale om levering av ordensvakttjenester til Sir James i Sandvika. Vi ser frem til et godt samarbeid!

Personellsikring AS

Medlem av